Програма курсів підвищення кваліфікації

“Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку” 

12 січня 2022 р. Модуль 1. Шляхи реалізації освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти

15 січня 2022 р. Модуль 2. Формування узагальнених процесуальних уявлень у дітей дошкільного віку

19 січня 2022 р. Модуль 3. Компетентнісний підхід до навчання дітей дошкільного віку математики

22 січня 2022 р. Модуль 4. Організація навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку

26 січня 2022 р. Модуль 5. Шляхи формування контрольно-оцінних умінь у дітей дошкільного віку

29 січня 2022 р. Модуль 6. Організація математичної діяльності дітей дошкільного віку на засадах інтегрованого підходу

02 лютого 2022 р. Модуль 7.  Управління процесом оволодіння математичною компетентністю дітей дошкільного віку

05 лютого 2022 р. Модуль 8. Використання зошитів з друкованою основою під час формування математичної компетентності

09 лютого 2022 р. Модуль 9. Індивіальний підхід до формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку

12 лютого 2022 р. Модуль 10. Системна діагностика як складова формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку