Тема 20
Формування уявлень про простір у дітей дошкільного віку: на собі, від себе, від предметів, предмет від предмета, на площині.

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Чому дітям навіть у школі складно визначати просторові напрямки?
 2. Чи можна орієнтувати дітей під час запам’ятовування лівої та правої руки на предмети? Чому?
 3. Яку роль відіграє об’єкт (дитина, предмет) від якого дитина орієнтується, у визначенні напрямку?
 4. Чи змінюється напрям від зміни положення об’єкта (дитини, предмета) у просторі?
 5. Чим відрізняється орієнтування в просторі від орієнтування на площині?
 6. Які завдання сприяють формуванню уявлень дітей про основні просторові напрями?
 7. Які ігри сприяють формуванню в дітей уявлень про основні просторові напрями?
 8. У чому полягає складність оволодіння умінням орієнтуватися від іншої людини чи предмета?
 9. Які математичні поняття пов’язані з темою орієнтування в просторі?
 10. Які практичні ситуації сприятимуть формуванню дітей уявлень про простір?
 11. Як правильно формулювати інструкції дітям для виконання завдання?
 12. Яка роль схем у формуванні в дітей уміння орієнтуватися у просторі?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

1.Перекладати наукові поняття «вперед-назад», «праворуч-ліворуч», «угору-вниз» та інші в уявлення, які за змістом відповідатимуть науковому поняттю.

 1. Формувати у дітей уміння орієнтуватися на собі, від себе, від інших об’єктів, об’єкт від об’єкту.
 2. Використовувати моделі під час викладення знань про простір.
 3. Створювати практичні ситуації, які можна розв’язати за допомогою знань про простір.
 4. Використовувати для ознайомлення дітей з різними просторовими напрямками завдання з дидактичної технології «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку».