Тема 6
Складання індивідуальної програми розвитку дитини-дошкільника: зміст та завдання індивідуального підходу до навчання дошкільників математики

 

Індивідуально-диференційований підхід розкривається на основі досліджень (Н. Баглаэва, Т. Дейніченко, Л.Зайцева, В.Кузьменко, Т.Степанова).

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Що таке індивідуальний підхід? Що таке індивідуалізація?
 2. Що таке диференційований підхід? Що таке диференціація?
 3. Чим відрізняється внутрішня диференціація від зовнішньої?
 4. У чому особливість проведення занять з урахуванням рівня математичного розвитку дітей дошкільного віку за внутрішньою диференціацією?
 5. Що передбачає дозована допомога?
 6. Який зміст поняття «ініціювання»?
 7. У чому особливість співробітництва?
 8. Які варіанти внутрішньої диференціації можна використовувати на заняттях з математики?
 9. У чому полягають переваги та недоліки індивідуальної, групової та колективної форм навчання?
 10. Як здійснити оптимальний вибір форми навчання?
 11. Що означає поняття «системна діагностика»?
 12. Яке значення системної діагностики в навчанні дітей математики?
 13. Які необхідні умови для проведення діагностики?
 14. Як скласти індивідуальну програму математичного розвитку дитини?
 15. Як ефективно провести заняття з математики з урахуванням індивідуальних особливостей дітей?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Проводити системну діагностику рівня сформованості математичної компетентності дітей дошкільного віку.
 2. Організовувати заняття за внутрішньою диференціацією.
 3. Створювати індивідуальну програму розвитку кожної дитини.
 4. Використовувати для індивідуального розвитку дитини дидактичну технологію «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку» (робочий зошит, методичний посібник).