Тема 7
Використання зошитів з друкованою основою під час формування математичної компетентності

 Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Які функції виконує робочий зошит із друкованою основою?
 2. Які є види робочих зошитів із друкованою основою (формат, колір, розмір тощо)?
 3. Яка має бути кількість завдань на одному занятті?
 4. Яка кількість завдань має бути на одній сторінці?
 5. Як зорієнтувати дитину, яке завдання виконувати в зошиті?
 6. У чому полягає особливість структури зошитів з друкованою основою?
 7. Як відрізнити діагностичний зошит від навчального?
 8. Як правильно розміщувати зошит (прямо чи під кутом)? Чому?
 9. У чому особливість текстів біля малюнків?
 10. Які існують розповсюджені помилки у викладенні змісту завдань?
 11. Які можливості використання зошита з друкованою основою «Математична скринька» Лариси Зайцевої?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

1.Здійснювати вибір зошита відповідно до мети заняття.

 1. Відрізняти зошити з діагностичними завданнями від навчальних.
 2. Використовувати зошит для виховання у дітей інтересу до занять з математики, самостійності, творчості.
 3. Визначати такі функції робочих зошитів з друкованою основою: навчальну, виховну, розвивальну, інформативно-ілюстративну, систематизуючу, контролю й самоконтролю.
 4. Використовувати зошити з друкованою основою, які є складовою дидактичної технології «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку» для формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку.