Тема 10
Роль діалогу в навчанні дітей математики

 Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Яка роль монологу під час засвоєння дітьми математичних знань?
 2. Чому діалог є активним методом навчання?
 3. Яке значення мають запитання під час навчання дітей математики?
 4. Як побудувати діалог з дитиною згідно логіки математичного поняття?
 5. Чому діти не ставлять пізнавальних запитань дорослим?
 6. У чому сутність запитань-уточнень?
 7. Яка роль причинних запитань у математичному розвитку дітей дошкільного віку?
 8. Чи впливає на розвиток дитини відповідь дорослого на запитання?
 9. Чому з дорослішанням дитини-дошкільника знижується кількість запитань та допитливість вагалі?
 10. Які умови необхідно створити під час проведення діалогу за математичним поняттям?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Будувати діалог для розкриття математичного поняття.
 2. Активізувати мислення дітей за допомогою запитань.
 3. Формулювати проблемні, пошукові запитання.
 4. Вибудовувати логіку запитань згідно досвіду дитини.

Використовувати для розвитку мовлення та мислення пізнавальні діалоги з дидактичної технології «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку».