03 листопада 2021 р.        Модуль 1. Шляхи реалізації освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти

17 листопада 2021 р.        Модуль 2. Організація навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку

01 грудня 2021 р.        Модуль 3. Шляхи формування у дітей дошкільного віку уміння оцінювати та контролювати власну математичну діяльність

11 січня 2022 р.  Модуль 4. Формування узагальнених процесуальних уявлень у дітей дошкільного віку