Тема 1
Методика організації розвивальних занять з математики: зміст та складові

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Чи залишається заняття основною формою навчання?
 2. Чи дійсно заняття в закладі дошкільної освіти – це шкільна форма навчання?
 3. У чому особливість занять як спеціально організованої форми навчання?
 4. Чому заняття часто не цікаві дітям?
 5. Чому лунають заклики відмови від навчальних занять і заміна їх іншими формами (грою, заняттями-подорожами, заняттями на килимові тощо)?
 6. Які негативні сторони мають заняття-подорожі?
 7. Які негативні сторони мають заняття на килимові?
 8. Скільки дітей має бути на занятті?
 9. Від чого залежить кількість дітей на занятті?
 10. У чому полягає механізм засвоєння математичних понять дитиною дошкільного віку?
 11. Які складові заняття з математики? У чому їх особливість?
 12. У чому особливість розвивальних занять з математики?
 13. Якою має бути тривалість занять з математики?
 14. Що є одиницею навчання?
 15. У чому особливість навчального завдання та навчальної ситуації?
 16. Який математичний зміст краще брати на заняття?
 17. Чому необхідно формувати систему математичних понять?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Організовувати розвивальне заняття з математики.
 2. Відрізняти навчальне заняття з математики від імітації заняття.
 3. Створювати умови для проведення занять з розумового розвитку.
 4. Здійснювати аналіз зошитів та посібників з заняттями , які є на книжковому ринку, за критеріями: відповідність змісту чинних програм розвитку дітей дошкільного віку, логіка викладу математичних понять, формування практичного досвіду, розвиток математичного мислення, зв’язок математики з іншими розділами програми та ін.
 5. Проводити розвивальні заняття з математики за дидактичною технологією «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку» (робочий зошит, методичний посібник).