Тема 9
Роль моделей та моделювання в навчанні дітей дошкільного віку математики

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Що означає поняття «модель»?
 2. Чому модель є активним методом навчання дітей дошкільного віку математики?
 3. Які механізми лежать в основі активних методів навчання?
 4. У чому перевага моделей перед статичною наочністю?
 5. Які зв’язки може розкрити моделювання дитині в об’єкті, який вивчається?
 6. Як можна використовувати моделі та моделювання в ознайомленні дітей дошкільного віку з математичними поняттями?
 7. Які моделі використовуються для ознайомлення з поняттям «кількість»?
 8. Чому необхідно використовувати під час ознайомлення з задачами модель «ціле-частина»?
 9. У чому особливість моделювання під час ознайомлення з поняттям «величина».
 10. Яка роль моделювання в ознайомленні дітей з геометричними фігурами?
 11. Які моделі сприяють оволодінню дітьми уявлень про простір?
 12. У чому особливість моделей, як опосередкованого способу ознайомлення з різними часовими інтервалами?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Навчати дітей кодувати та декодувати математичні знання за допомогою схем.
 2. Використовувати моделі для узагальнення математичних знань.
 3. Використовувати моделі для розкриття дітям відношень: кількісних, просторових, часових, причинно-наслідкових, послідовності.
 4. Моделювати ситуації з математичним змістом для усвідомлення математичних знань.
 5. Використовувати для оволодіння дітьми математичними знаннями та розвитку їхнього мислення моделі та моделювання з дидактичної технології «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку».