Педагогічна майстерня

«Сучасні підходи до формування математичної компетентності

у дітей дошкільного віку»

Педагогічну майстерню проводить:

  • доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету,
  • голова громадської організації «Академія педагогічного зростання»

Зайцева Лариса

Мета педагогічної майстерні: підвищення професійного рівня педагогів з питань математичного розвитку дітей дошкільного віку: висвітлення сучасних підходів до математичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття педагогами практичних умінь організації сучасного процесу формування в дітей дошкільного віку математичної компетентності.

Завдання: створення інтерактивного середовища для обговорення інноваційних орієнтирів розвитку математичної освіти дітей дошкільного віку.

Як працює педагогічна майстерня?

Педагогічна майстерня пропонує вивчення тем з проблем математичного розвитку дітей дошкільного віку.

Заняття проводяться очно або онлайн .

Одна тема висвітлюється протягом трьох годин і складається з теоретичної і практичної частин.

 До кожної теми Ви отримаєте:

  1. Презентацію до теми семінару.
  2. Статті автора з теми семінару.
  3. Майстер клас: заняття з математики з дитиною (відео).
  4. Сертифікат учасника.

 Запрошуємо до співпраці!

Висококваліфікований педагог – запорука якісної освіти дитини.

Тема 1
Методика організації розвивальних занять з математики: зміст та складові

Тема 2
Формування позитивної мотивації у дітей дошкільного віку до математичної діяльності

Тема 3
Педагогічні умови формування у дітей дошкільного віку наукових математичних знань: сутність та завдання діяльнісного підходу в математичному розвитку дітей дошкільного віку

Тема 4
Формування практичного досвіду у дітей дошкільного віку, уміння розв’язувати життєві задачі на основі математичних знань: сутність та завдання компетентнісного підходу в математичному розвитку дітей дошкільного віку

Тема 5
Формування цілісної картини світу в дітей дошкільного віку: зміст та завдання інтегрованого підходу в математичному розвитку дітей дошкільного віку

Тема 6
Складання індивідуальної програми розвитку дитини-дошкільника: зміст та завдання індивідуального підходу до навчання дошкільників математики

Тема 7
Використання зошитів з друкованою основою під час формування математичної компетентності

Тема 8
Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку під час математичної діяльності

Тема 9
Роль моделей та моделювання в навчанні дітей дошкільного віку математики

Тема 10
Роль діалогу в навчанні дітей математики

Тема 11
Формування контрольно-оцінних дій у дітей дошкільного віку

Тема 12
Розвиток творчості дітей на заняттях з математики

Тема 13
Розвиток мовлення дітей дошкільного віку на заняттях з математики

Тема 14
Особливості формування кількісних уявлень у дітей дошкільного віку

Тема 15
Підготовка до обчислювальної діяльності

Тема 16
Навчання дітей дошкільного віку складати та розв’язувати арифметичні задачі: змістовний та формальний шлях

Тема 17
Формування уявлень про величину у дітей дошкільного віку: прийоми накладання, прикладання, за допомогою третього; вимірювання умовною мірою

Тема 18
Формування у дітей дошкільного віку уявлень про форму: сенсорний та геометричний шлях

Тема 19
Формування у дітей дошкільного віку уявлень про час: плинність, періодичність, незворотність

Тема 20
Формування уявлень про простір у дітей дошкільного віку: на собі, від себе, від предметів, предмет від предмета, на площині