Тема 5
Формування цілісної картини світу в дітей дошкільного віку: зміст та завдання інтегрованого підходу в математичному розвитку дітей дошкільного віку

Інтегрований підхід розкривається на основі досліджень: діяльнісна інтеграція ( Ю. Колягін, О. Лосєв, А. Миронов, О. Савченко).

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. У чому полягає особливість інтегрованого підходу в навчанні дітей математики?
 2. Чому потрібно надавати перевагу: інтеграції чи диференціації знань (предметним чи інтегрованим заняттям)?
 3. У чому ефективність предметних занять?
 4. Чим відрізняється системний підхід від інтегрованого?
 5. У чому полягає сутність комплексних, комбінованих занять?
 6. У чому полягає зміст поняття картина світу?
 7. Як інтегрувати знання з математики з навчальним матеріалом з інших розділів програми?
 8. Що має бути основою інтегрування знань з різних наук (природа, зображувальна діяльність тощо)?
 9. Які педагогічні умови сприяють формуванню системи математичних понять?
 10. Як побудувати інтегроване заняття?
 11. Який зміст та структура інтегрованого заняття?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Виділяти систему істотних ознак в предметі.
 2. Перекладати наукові поняття з різних розділів програми вявлення, які за змістом відповідатимуть науковому поняттю.
 3. Створювати практичні ситуації, які можна розв’язати за допомогою знань.
 4. Характеризувати за допомогою математичних знань кількісну сторону довкілля (природного, предметного, суспільного).
 5. Складати інтегровані заняття з математичним змістом.
 6. Використовувати для формування у дитини системи знань дидактичну технологію «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку» (робочий зошит, методичний посібник).