Тема 19
Формування у дітей дошкільного віку уявлень про час: плинність, періодичність, незворотність

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

1.З якими властивостями часу необхідно ознайомлювати дитину-дошкільника?

 1. Чому дітям дошкільного віку важко оволодівати поняттям «час»?
 2. Які процеси беруть участь у сприйнятті часу?
 3. У чому полягає опосередкованість сприйняття часу?
 4. З якими часовими інтервалами ознайомлюють дітей дошкільного віку?
 5. Індуктивний чи дедуктивний шлях є ефективним в ознайомленні дітей з часовими інтервалами?
 6. Які методи є оптимальними в ознайомленні дітей з часом?
 7. У чому особливість моделей та моделювання під час ознайомлення з часом?
 8. Які моделі не відображають усі властивості часу?
 9. Яка модель відображає усі властивості часу?
 10. З якої частини доби потрібно вчити називати послідовно частини доби?
 11. Про яку частину доби найскладніше у дітей сформувати уявлення? Чому?
 12. З якого дня тижня потрібно вчити дітей називати послідовно дні тижня? Чому?
 13. Які ігрові завдання краще використовувати на занятті, а які в повсякденному житті? Чому?
 14. Чим відрізняється календар природи від календаря року (модель для дітей дошкільного віку)?
 15. З якими часовими інтервалами можна ознайомити дітей на календарі року (спеціальна модель)?
 16. Чому важливо формувати у дітей дошкільного віку чуття часу?
 17. За яких умов можливо ознайомлювати дітей дошкільного віку з годинником?
 18. Які помилки допущені в чинних програмах стосовно ознайомлення дітей дошкільного віку з годинником?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Перекладати наукові поняття «частина доби», «тиждень», «доба» та інші в уявлення, які за змістом відповідають науковому поняттю.
 2. Ознайомлювати дітей з властивостями різних часових інтервалів (частини доби, дні тижня, місяці).
 3. Використовувати моделі під час викладення знань про час.
 4. Використовувати індуктивний та дедуктивний шлях ознайомлення з часовими інтервалами (частини доби, дні тижня, місяці).
 5. Формувати у дітей чуття часу.
 6. Правильно ознайомлювати дітей з годинником.
 7. Створювати практичні ситуації, які можна розв’язати за допомогою знань про час.
 8. Використовувати для ознайомлення дітей з різними часовими інтервалами завдання з дидактичної технології «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку».