8/05/2021 Тема:«Сучасні підходи до формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку»

19/05/2021 Тема:«Методи активізації мислення дітей на занятті з математики»

15/09/2021  Тема:«Створення педагогічних умов для оволодіння дітьми математичними знаннями»

19/10/2021 Тема: «Створення педагогічних умов для формування в дітей дошкільного віку логіко-математичної компетентності під час розв’язання арифметичних задач»

21/10/2021 – 23/12/2021 Тема: «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку»

15/12/2021 Тема: «Використання інноваційних технологій у формуванні математичної компетентності у дітей дошкільного віку»

29/01/2022 Тема: “Роль інтегрованого підходу у навчанні дітей дошкільного віку математики”

23/11/2022 Тема: “Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку”