Тема 3
Педагогічні умови формування у дітей дошкільного віку наукових математичних знань: сутність та завдання діяльнісного підходу в математичному розвитку дітей дошкільного віку

Діяльнісний підхід розкривається на основі досліджень: змістовного узагальнення (В. Давидов, Д. Ельконін), сутність та співвідношення знання та мислення (Е. Ільєнков), ґенеза динамічного образу (М. Ричік), процесуальна природа наукового знання (Г. Щедровицький), розвивальне виховання (І. Бех).

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Чому ми вивчаємо математику 5 років у закладі дошкільної освіти та 11 років у школі, а розв’язати задачу, наприклад, за четвертий клас буває складно навіть дорослому?
 2. Яке завдання ставить педагог під час формування елементарних математичних уявлень?
 3. Що означає дитина знає, дитина уміє?
 4. У чому відмінність традиційного навчання математики від розвивального?
 5. Що означає сенсорний рівень знань?
 6. Що таке поняття?
 7. Що таке знання?
 8. Чим відрізняється уявлення від поняття?
 9. Яка взаємозалежність між поняттями «діяльність», «дія», «операція»?
 10. Чому важливо вчити дитину встановлювати відношення (кількісні, просторові, часові, послідовності, причинно-наслідкові)?
 11. Що таке узагальнене процесуальне уявлення?
 12. У чому особливість формування узагальненого процесуального уявлення?
 13. Які психологічні механізми покладені в основу формування узагальненого процесуального уявлення?
 14. Чому одиницею навчання має бути навчальна ситуація?
 15. Яка структура навчальної ситуації?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Правильно перекладати математичні поняття в математичні уявлення з урахуванням наочно-образного мислення дітей дошкільного віку.
 2. Складати діалог з дитиною на основі математичного узагальненого процесуального уявлення.
 3. Характеризувати основні математичні поняття, які окреслені і чинних програмах для засвоєння дітьми дошкільного віку, з наукової позиції.
 4. Використовувати для формування математичних уявлень у дитини дидактичну технологію «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку» (робочий зошит, методичний посібник).