Тема 11
Формування контрольно-оцінних дій у дітей дошкільного віку

 Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Чому потрібно формувати у дітей дошкільного віку загальнонавчальні уміння?
 2. Які загальнонавчальні уміння потрібно формувати у дітей дошкільного віку?
 3. Як впливають загальнонавчальні уміння на засвоєння математичних понять?
 4. Яка роль загальнонавчальних умінь у підготовці дитини до школи?
 5. З якого віку потрібно формувати загальнонавчальні уміння?
 6. Як сформувати у дитини уважність?
 7. У чому полягає сутність поняття «уміння контролювати математичну діяльність»?
 8. Роль контрольних умінь у засвоєнні математичних знань?
 9. Які завдання з математичним змістом сприяють формуванню контрольних умінь?
 10. У чому полягає сутність поняття «уміння оцінювати математичну діяльність»?
 11. Роль оцінних умінь у засвоєнні математичних знань?
 12. Які завдання з математичним змістом сприяють формуванню уміння оцінювати математичну діяльність?
 13. Чим відрізняється контроль від самоконтролю та взаємоконтролю?
 14. Чи можливо сформувати у дитини-дошкільника самоконтроль?
 15. Чим відрізняється оцінка від самооцінки та взаємооцінки?
 16. Чи можливо сформувати у дитини-дошкільника адекватну самооцінку?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

1.Підбирати завдання з математичним змістом для формування самоконтролю.

 1. Створювати умови для формування у дітей умінь контролювати власну математичну діяльність.
 2. Використовувати методику особистісного оцінювання математичної діяльності «знак якості».
 3. Створювати умови для формування у дітей умінь оцінювати власну математичну діяльність.
 4. Використовувати для розвитку контрольно-оцінних завдання з дидактичної технології «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку».