18/05/2021 Тема:«Сучасні підходи до формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку»

19/05/2021 Тема:«Методи активізації мислення дітей на занятті з математики»

11/06/2021  Тема:«Використання сучасних навчальних технологій в мистецькій освіті»

15/09/2021  Тема:«Створення педагогічних умов для оволодіння дітьми математичними знаннями»