Громадська організація «Академія педагогічного зростання»
є суб’єктом підвищення кваліфікації, що підтверджено:
• пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
• пунктом 2.2. розділу 2 «МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ» Статуту ГО «Академія педагогічного зростання», відповідно до якого до основних видів діяльності ГО «Академія педагогічного зростання» належить підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• наявністю у ГО «Академія педагогічного зростання» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

СЕРТИФІКАТИ