21 жовтня 2021 р.        Модуль 1. Шляхи реалізації освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти

28 жовтня 2021 р.        Модуль 2. Організація навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку

4 листопада 2021 р.     Модуль 3. Шляхи формування у дітей дошкільного віку уміння контролювати та оцінювати власну математичну діяльність

11 листопада 2021 р.   Модуль 4. Формування узагальнених процесуальних уявлень у дітей дошкільного віку

18 листопада 2021 р.   Модуль 5. Системна діагностика як складова формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку

25 листопада 2021 р.   Модуль 6. Компетентнісний підхід до навчання дітей дошкільного віку математики

2 грудня 2021 р.             Модуль 7. Індивідуальний підхід до формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку

9 грудня 2021 р.             Модуль 8. Роль інтегрованого підходу у формуванні математичної компетентності 

16 грудня 2021 р.           Модуль 9. Використання зошитів з друкованою основою під час формування математичної компетентності

23 грудня 2021 р.           Модуль 10. Управління процесом оволодіння математичною компетентністю дітьми дошкільного віку