Концепція технології

Використовуються як зовнішні так і внутрішні стимули навчальної діяльності: сюжети казок,
проблемно-ігрові та проблемно-практичні ситуації. Емоційну насиченість занять допомагають створити
художнє слово, сюжетні малюнки. За таких умов організації навчально-пізнавальної діяльності набуті
знання стають не тільки зрозумілими, але й внутрішньо прийнятими, набувають значущості для дитини,
знаходять відгук у її переживаннях

Технологія

  • виникла завдяки тривалому спостереженню і активній практиці;
  • побудована з урахуванням психологічних механізмів розвитку дитини-дошкільника;
  • формує в дитини цілісне сприйняття світу (дитина вчиться робити узагальнення, встановлювати зв’язки між предметами та явищами і ставити запитання);
  • Активізує мислення дітей за допомогою моделей, моделювання, проблемних ситуацій, обміну судженнями, пошукової діяльності, звернення до дитячого досвіду

Детальніше..

Організація навчання за допомогою активних методів: моделі, моделювання; практичні завдання;
проблемні ситуації та запитання, діалогічне спілкування, обмін судженнями за темою засвоєння матеріалу,
способами пояснення, пошукова діяльність, актуалізація досвіду.

Розв’язання практичних ситуацій
діти навчаються застосовувати набуті знання в повсякденному житті

Забезпечення мотивації
ігрові та проблемні ситуації, малюнки, різноманітний роздавальний матеріал викликають у дітей бажання займатися математикою

Індивідуальний підхід
заняття розроблені з урахуванням можливостей дітей, діти можуть працювати в своєму темпі — швидше, повільніше

Інтеграція знань
під час розв’язання математичних завдань діти ознайомлюються з предметним, природним та соціальним довкіллям, розвивають мовлення

Розвиток творчості
розв’язання завдань передбачає виявлення кмітливості, допитливості, оригінальності у спостереженні предметів і явищ, уяви, фантазії

Моральне виховання
практичні ситуації допомагають формувати в дитини бажання допомагати іншим, бути відповідальною, організованою, доброю

Досягнення запланованого результату обов’язкове

  • за умов точного відтворення запитань до дітей відбувається досягнення мети — оволодіння математичними уявленнями та набуття практичного досвіду
  • математичні знання поступово ускладнюються в кожній віковій групі, узгоджені за змістом з програмою першого класу