Громадська організація “Академія педагогічного зростання” 

МЕТА:

 • сприяння розбудові національної освіти як важливого засобу творення української держави;
 • підвищення професійної майстерності працівників дошкільної та музичної освіти;
 • зростання ролі і місця дошкільної та музичної освіти в суспільстві;
 • задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

 

ЗАВДАННЯ:

 • сприяння взаємодії між закладами освіти, недержавними організаціями та суспільством;
 • аналіз стану та перспектив розвитку дошкільної та музичної освіти, її законодавчого, нормативно-правового, фінансового та методичного забезпечення;
 • розроблення альтернативних проєктів нормативно-правових актів з питань дошкільної та музичної освіти та соціального захисту працівників дошкільної освіти;
 • внесення пропозицій з питань поліпшення якості дошкільної та музичної освіти та соціального захисту працівників дошкільної та музичної освіти до центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 • сприяння обміну інформацією про нові освітні технології, моделі і теорії;
 • надання на громадських засадах консультації і практичної допомоги з питань дошкільної та музичної освіти та соціального захисту працівників дошкільної та музичної освіти;
 • налагодження фахових, інформаційних та інших зв’язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому числі зарубіжними та міжнародними), а також приватними особами для здійснення статутної діяльності;
 • сприяння вивченню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду (вітчизняного та зарубіжного) у практику роботи закладів та установ освіти;
 • участь у розробленні міжнародних, загальнодержавних, регіональних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів до підготовки педагогічних працівників, поліпшення якості дошкільної та музичної освіти;
 • сприяння роботі з удосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації працівників дошкільної та музичної освіти;
 • сприяння організації соціальних досліджень серед працівників дошкільної та музичної освіти;
 • сприяння адаптації та формуванню єдиного інформаційного простору в зазначеній сфері;
 • популяризація професій педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, вчителів музичного мистецтва та викладачів позашкільних закладів;
 • проведення освітньої, культурної та наукової діяльності, організація дозвілля членів Організації, їхніх сімей, населення України.