Тема 4
Формування практичного досвіду у дітей дошкільного віку, уміння розв’язувати життєві завдання на основі математичних знань: сутність та завдання компетентнісного підходу в математичному розвитку дітей дошкільного віку

Компетентнісний підхід розкривається на основі досліджень сучасних науковців (І. Бех, Л. Зайцева, В. Луговий, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун).

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Чому людина, яка багато знає не завжди успішна в житті?
 2. Як використовувати математичні знання, щоб успішно розв’язувати життєві проблеми?
 3. Для чого дітям потрібно вивчати математику з раннього віку?
 4. Чим відрізняється компетенція від компетентності?
 5. Чи може сучасна людина обійтися без знань математики?
 6. Чи існує зараз хоча б одна галузь науки, виробництва, яка б не використовувала математику?
 7. Чи можна розв’язати практичні завдання без математичних знань?
 8. Чи формує сучасний заклад дошкільної освіти та школа практичні уміння?
 9. Що таке проблема?
 10. Що таке практична задача?
 11. Що таке практична ситуація?
 12. Чим відрізняється навчальна ситуація від практичної ситуації?
 13. Чим відрізняються навчальні уміння від практичних умінь?
 14. Як сформувати у дитини практичний досвід у сфері математики?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Складати практичні ситуації, які можуть бути раціонально розв’язані за допомогою математичних знань.
 2. Створювати спеціальні умови для розв’язання практичних ситуацій.
 3. Методично правильно організовувати практичні ситуації.
 4. Відрізняти навчальні уміння від практичних умінь.
 5. Відрізняти навчальні ситуації від практичних.
 6. Використовувати для формування у дитини математичної компетентності дидактичну технологію «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку» (робочий зошит, методичний посібник).