Тема 13
Розвиток мовлення дітей дошкільного віку на заняттях з математики

Під час семінару висвітлюватиметься зміст таких питань:

 1. Які завдання мовленнєвого розвитку можна реалізовувати під час математичної діяльності дітей?
 2. Як можна розширити словниковий запас дітей на заняттях з математики?
 3. За яких умов математичні завдання сприятимуть розвитку зв’язного мовлення?
 4. Чи потрібно дітям на заняттях з математики відповідати «повними реченнями»?
 5. Які типові помилки допускають вихователі у мовленні під час навчання дітей математики?
 6. Як мовлення вихователя гальмує математичний розвиток дітей?
 7. У чому особливість формулювання інструкцій до математичних завдань?
 8. Чому діти не можуть довести та обґрунтувати власну думку?
 9. Які завдання з математичним змістом сприятимуть розвитку мовлення дитини?

Практичні уміння, які Ви отримаєте після опрацювання матеріалу:

 1. Збагачувати словник дітей новими словами про природне, предметне, суспільне довкілля під час оволодіння дитиною математичними поняттями.
 2. Створювати умови для складання різного типу розповідей.
 3. Навчати дитину доводити та аргументувати власну думку.
 4. Здійснювати педагогічну підтримку та дозовану допомогу дитині у виконанні математичних завдань.
 5. Використовувати для розвитку мовлення завдання з дидактичної технології «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку».